Vem finns på mediemarknaden?

Vem bestämmer vilka händelser som blir nyheter i våra tidningar och TV-program?  

Artikeln till höger var inne i DN den 29 maj 2001. Den myllrar av väl kända uttryck som journalister gärna använder sig av. Bland andra:
"säger en erfaren lobbyist",
"anser en välplacerad källa" och
"konstaterar en diplomat".
Det finns inget i artikeln som säger att det är mer än en person som informerat journalisten, och att denna person inte är journalistens squashpartner som sitter i EU-parlamentet. Det finns heller inga tecken på att det är andra uppgifter än källans egna personliga uppfattningar som artikeln bygger på.

Vem bestämmer vilka filmer som importeras och visas på biograferna i Sverige?  
Vem gör undersökningarna som exempelvis säger att svenska folkets attityder förändras?