Den här sidan fungerar som en undersida till 'Vad är vad'. Eftersom detta bara är en prototyp är inte sidan interaktiv. Spelet, eller vad man kan kalla det, ska fungera så att användaren drar in rekvisitan i rummet och när alla saker är där de ska kommer ett grattisfönster upp. Jag vill med enkla medel peka på den typiska scenografin som finns i sitcom-serier där trappan är mot fondväggen, soffan i centrum och det finns en in- och utgång på var sida av scenen. Syftet med sidan är dels att jag vill peka på att formaten på programmen blir allt mer likartade globalt (scenografin i serien Svensson, Svensson är ju mer lik scenografin i The Cosby show än ett vanligt "Svensson-hem") och dels på grund av att det är roligt att se och lära sig känna igen olika mönster i medieutformning. Jag hade lika gärna kunna tagit exemplena 'late night shower' som Sen kväll med Luuk eller the Late show med David Letterman, för att peka på hur formerna på något sätt verkar vara förutbestämda.