Länkarwww.motstand.nu
En sida som handlar om motstånd i stort
och som kanske kan inspirera.

kagg19.kagg.gy-edu.kalmar.se/~jeda/index2.htm
En webbsida
av gymnasieelever.

www.quickresponse.nu
En webbsida med intressant mediekritik
och som har fokus på medias rapportering av invandrare.

www.natverkstan.net/alltarmojligt
Allt är möjligt är ett mediekritikskt
nätverk där man fokuserar på stereotypa mediebilder av män och kvinnor.

www.bleck.org Webbversion av tidskriften Bleck. Feministiskt
fokus som antas beröra de flesta unga.