"Det ökade medieutbudet gör ungdomarna till koll
in." "Till slut vet dom inte hur en nyhetssändnig ska se ut." "Snart får vi väl införa engelska som hemspråksundervisning åt alla såpatittare."

- Är det så? Kommer folk att bli helt knäppa av att glo på reklam-TV, läsa gratistidningar, lyssna på reklamradio eller surfa på nätet? Självklart inte, det fattar ju vem som helst. Men det betyder inte att det inte behövs lite kunskaper i media och en kritisk syn på dem från vår sida. Tycker jag.

Det finns numera ett stort medieutbud att välja mellan, men har egentligen urvalet blivit större? En ökad konkurrens leder snarare till att alla aktörer sneglar på varandra och försöker kopiera det för tillfället mest lönande konceptet.

Jag vill med det här säga att vi alla som tar del av detta allt större medieutbud behöver bli lite kritiska till allt vi stoppar i oss medieväg. Vi behöver få lite kunskaper om medieproduktion och -distribution och kombinera det med lite kritiskt tänkande, vi behöver kort sagt bli lite medievetna.
 Medieveten:
Är en person som är medveten om de omständigheter under vilka medier produceras, distribueras samt är kritisk till de budskap som sprids i medierna.
(reds. definition)

Medier: Kanaler genom vilka budskap sänds. Men visst kan ett
eller en symbol som representerar en vanlig sak sända budskap. Betyder det att saker också kan fungera som medier?
(red. funderar)